Žiacky poradný výbor

Poznanie názorov a skúseností mladých ľudí by malo byť dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania.

Možnosť vyjadrovať sa k dôležitým záležitostiam týkajúcich sa života žiakov a žiačok v škole, dáva priestor ovplyvňovať podobu výchovy a vzdelávania tým najkľúčovejším osobám, ktorých sa vyučovanie v školách týka, teda samotným žiakom a žiačkam.

Z týchto dôvodov Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže iniciujú vznik Žiackeho poradného výboru.

Získaj možnosť ovplyvniť,
čo sa budeš učiť!

V rámci Žiackeho poradného výboru bude 16 mladých ľudí tvoriť jeden z poradných orgánov pri kurikulárnej reforme. Prihlásiť sa môže akýkoľvek mladý človek od 6. ročníka ZŠ po posledný ročník SŠ. Projekt zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Chcem sa prihlásiť

Kontakt

Projekt zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Napíšte nám

E-mail: zpv(at)statpedu.sk
Pluhová 8, 831 01 Bratislava