Kontakt

Kontakt

Projekt zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

V prípade akýchkoľvek otázok nám môžeš napísať e-mail aj na náš e-mail zpv(at)statpedu.sk alebo zavolať na telefónne číslo +421 903 459 169.

Napíšte nám

E-mail: zpv(at)statpedu.sk
Pluhová 8, 831 01 Bratislava